English Version
Фирма "Персей - 43" ООД е регистрирана на 09.04.1998 г. с фирмено дело № 1245 на Варненския окръжен съд.

Предметът на дейност е търговия, включително внос и износ на черни и цветни метали, организация на изложби и търгове, строителство, рекламна и консултантска дейност, туристически дейности - тур-операторство, ресторантьорство и хотелиерство.

Съдружници във фирмата са Любомир Стоилов Василев и Пролет Любомирова Василева. Дружеството се управлява от тях заедно и по отделно.

"Персей - 43" ООД е правоприемник на ЕТ "Персей - Любомир Василев", регистрирана на 04.04.1990 г. със същия предмет на дейност.

"Персей - 43" ООД е водеща фирма в търговията с метали. Притежава солидни активи. Ползва се с изключително висока репутация.

Фирмата е дългогодишен доставчик на дружества от сферата на химията, енергетиката и строителството. Работи с изключително благонадеждни пратньори като "Интерком" - гр. Варна, "Стомана Перник", "Кремиковци", "Омега" - гр. София, "Промет Стийл" - гр. Бургас, "Маяк" ООД - гр. Бургас.

"Персей - 43" ООД е дистрибутор на известната шведска фирма "Сандвик", занимаваща се с производство и търговия на неръждаеми стомани.

Асортиментът на фирма "Персей - 43" ООД на предлаганите стоки от черни, цветни и неръждаеми метали е изключително богат. Наброява повече от 6000 позиции и непрекъснато се обогатява.
Ръководството на фирмата има значително присъствие в сферата на туризма. Отделът за нови стратегии разработва нови направления, които все още са в начална фаза.

Фирмата има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001 : 2000 и е сертифицирана от германската фирма Germanischer Lloyd Certification GmbH.

Фирмената политика предвижда разширяване на контактите с нови партньори и очаква предложения от колеги и потребители.

Персей 43 (c) 2004. Всички права запазени.
webmaster@persei.org